Acte Necesare Persoane Juridice

Acte necesare pentru declarare clădiri REZIDENȚIALE:

 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale/ cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice; [pdf] [word]
 • Act dobândire (copie conform cu originalul);
 • Evidență contabilă, după caz;
 • Copie CUI;
 • Delegație + copie CI delegat.
 • * Nota : În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

CLĂDIRI REZIDENȚIALE construite cu AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE:

 • Autorizația de construire (copie conform cu originalul);
 • Anunțul de începere a lucrărilor înregistrat la organul emitent al autorizației de construire (după caz);
 • Proces verbal de recepție (copie conform cu originalul);
 • Fișă de calcul privind regularizarea taxei la terminarea lucrărilor de construire;
 • Memoriu tehnic sau certificat de edificare/atestare.
 • Notă contabilă;
 • Balanța de verificare analitică ;
 • Analitic cont 231 cu evidențierea plăților către organul emitent al autorizației de construire, I.S.C și copii ale documentelor de plată,
 • Declarație pe propria raspundere din partea administratorului societații din care să rezulte că la adresa imobilului, nu desfașoară activități economice, nu se deduc cheltuieli cu utilitățile, nu sunt înregistrate puncte de lucru sau sedii secundare.

CLĂDIRI REZIDENȚIALE dobândite cu ACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE, DONAȚIE, HOTĂRARE JUDECATOREASCĂ DEFINITIVĂ :

 • Actul de dobandire (copie conform cu originalul);
 • Fișa bunului imobil;
 • Notă contabilă;
 • Balanța de verificare;
 • Contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire și orice altele documente justificative din care să rezulte destinația cladiri rezidențială (unde este cazul).
 • Adeverință de la asociația de proprietari din care sa rezulte dacă la adresa imobilului se desfășoară activități economice și/sau este folosit pentru locuit(unde este cazul);
 • Declarație pe propria raspundere din partea administratorului societații din care să rezulte că la adresa imobilului, nu desfașoară activități economice, nu se deduc cheltuieli cu utilitățile, nu sunt înregistrate puncte de lucru sau sedii secundare.

CLĂDIRI REZIDENȚIALE dobândite prin ACT DE ADJUDECARE:

 • Proces verbal de licitație (copie conform cu originalul),
 • Act adjudecare (copie conform cu originalul);
 • Notă contabilă;
 • Balanța de verificare;
 • Contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire și orice altele documente justificative din care să rezulte destinația clădiri rezidențială (unde este cazul).
 • Adeverință de la asociația de proprietari din care să rezulte dacă la adresa imobilului se desfățoară activități economice și/sau este folosit pentru locuit(unde este cazul);
 • Declarație pe propria raspundere din partea administratorului societații din care să rezulte că la adresa imobilului, nu desfașoară activități economice, nu se deduc cheltuieli cu utilitățile, nu sunt înregistrate puncte de lucru sau sedii secundare.

CLĂDIRI REZIDENȚIALE finanțate în baza unui CONTRACT DE LEASING FINANCIAR:

 • Contractul de leasing financiar;
 • Raport de evaluare pentru impozitare și recipisa ANEVAR original sau copie conformă cu originalul;
 • Balanța de verificare;
 • Contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire și orice altele documente justificative din care să rezulte destinația clădiri rezidențială (unde este cazul).
 • Adeverință de la asociația de proprietari din care să rezulte dacă la adresa imobilului se desfasoară activități economice și/sau este folosit pentru locuit(unde este cazul);
 • Declarație pe propria raspundere din partea administratorului societații din care să rezulte că la adresa imobilului, nu desfașoară activități economice, nu se deduc cheltuieli cu utilitățile, nu sunt înregistrate puncte de lucru sau sedii secundare.

CLĂDIRI REZIDENȚIALE redobândite prin REZILIEREA UNUI CONTRACT DE LEASING:

 • Rezilierea contractului de leasing (copie conform cu originalul),
 • Procesul verbal de predare primire al bunului (copie conform cu originalul),
 • Raportul de evaluare necesar înregistrarii în contabilitate,
 • Balanța de verificare;
 • Contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire și orice altele documente justificative din care să rezulte destinația clădiri rezidențială (unde este cazul).
 • Adeverință de la asociația de proprietari din care sa rezulte dacă la adresa imobilului se desfășoară activități economice și/sau este folosit pentru locuit(unde este cazul);
 • Declarație pe propria raspundere din partea administratorului societații din care să rezulte că la adresa imobilului, nu desfașoară activități economice, nu se deduc cheltuieli cu utilitățile, nu sunt înregistrate puncte de lucru sau sedii secundare.

RAPORT DE EVALUARE A CLĂDIRILOR REZIDENTIALE:

 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale/ cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice; [pdf]  [word]
 • Raport de evaluare pentru impozitare și recipisa ANEVAR original sau copie conforma cu originalul;
 • Balanța analitică – cont 212 pe elemente componente;
 • Contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire și orice altele documente justificative din care să rezulte destinația cladiri rezidențială (unde este cazul);
 • Adeverință de la asociația de proprietari din care să rezulte daca la adresa imobilului se desfasoară activități economice și/sau este folosit pentru locuit(unde este cazul);
 • Declarație pe propria raspundere din partea administratorului societații din care să rezulte că la adresa imobilului, nu desfașoară activități economice, nu se deduc cheltuieli cu utilitățile, nu sunt înregistrate puncte de lucru sau sedii secundare.

MODIFICĂRI VALORI DE IMPUNERE CLĂDIRI REZIDENȚIALE:

 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale/ cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice;[pdf]  [word]
 • Acte care au stat la baza modificării;
 • Adresa cu evidența cronologică în cazul modificărilor succesive;
 • Notă contabilă, balanță analitică, bilanț la declararea peste termen

Acte necesare pentru ÎNCETĂRI IMOBILE REZIDENȚIALE/NEREZIDENȚIALE (construcție/teren):

 • Declarația de scoatere din evidență a unei construcții/teren; [pdf] [word]
 • Document înstrăinare/autorizație demolare și proces-verbal de recepție a demolari (copie conform cu originalul);
 • Notă contabilă;
 • Balanța de verificare clasa 2;
 • Copie CUI;
 • Delegație + copie CI delegat.
 • * Notă : În cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

Acte necesare pentru declarare clădiri NEREZIDENȚIALE:

 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale/ cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice; [pdf] [word]
 • Act dobândire (copie conform cu originalul);
 • Evidență contabilă, după caz;
 • Copie CUI;
 • Delegație + copie CI delegat.
 • * Notă : În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

CLĂDIRI NEREZIDENȚIALE construite cu AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE:

 • Autorizația de construire (copie conform cu originalul);
 • Anunțul de începere al lucrărilor înregistrat la organul emitent al autorizației de construire (după caz);
 • Proces verbal de recepție (copie conform cu originalul);
 • Fișă de calcul privind regularizarea taxei la terminarea lucrărilor de construire;
 • Memoriu tehnic sau certificat de edificare/atestare.
 • Notă contabilă;
 • Balanța de verificare analitică;
 • Analitic cont 231 cu evidențierea plăților către organul emitent al autorizației de construire, I.S.C și copii ale documentelor de plata

CLĂDIRI NEREZIDENȚIALE dobândite cu ACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE, DONAȚIE, HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ:

 • Autorizația de construire (copie conform cu originalul);
 • Anunțul de începere al lucrărilor înregistrat la organul emitent al autorizației de construire (după caz);
 • Proces verbal de recepție (copie conform cu originalul);
 • Fișă de calcul privind regularizarea taxei la terminarea lucrărilor de construire;
 • Memoriu tehnic sau certificat de edificare/atestare.
 • Notă contabilă;
 • Balanța de verificare analitică;
 • Analitic cont 231 cu evidențierea plăților către organul emitent al autorizației de construire, I.S.C și copii ale documentelor de plata

CLĂDIRI NEREZIDENȚIALE dobândite prin ACT DE ADJUDECARE:

 • Proces verbal de licitatie (copie conform cu originalul),
 • Act adjudecare (copie conform cu originalul);
 • Nota contabilă;
 • Balanța de verificare.

CLĂDIRI NEREZIDENȚIALE finanțate în baza unui CONTRACT DE LEASING FINANCIAR:

 • Contractul de leasing financiar;
 • Raport de evaluare pentru impozitare și recipisa ANEVAR original sau copie conformă cu originalul;
 • Balanța de verificare;

CLĂDIRI NEREZIDENȚIALE redobândite prin REZILIEREA UNUI CONTRACT DE LEASING:

 • Rezilierea contractului de leasing (copie conform cu originalul),
 • Procesul verbal de predare primire al bunului (copie conform cu originalul),
 • Raportul de evaluare necesar înregistrarii în contabilitate,
 • Balanța de verificare.

TAXA PE CLĂDIRI NEREZIDENȚIALE cu CONTRACT DE CONCESIUNE, ÎNCHIRIERE, ADMINISTRARE SAU FOLOSINȚĂ:

 • Contract de concesiune, închiriere, administrare sau folosință;
 • Adeverinta emisa de proprietarul clădirii din care sa rezulte valoarea de impozitare, suprafața folosită și data ultimei evaluari;

RAPORT DE EVALUARE A CLĂDIRILOR NEREZIDENTIALE:

 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale/ cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice; [pdf] [word]
 • Raport de evaluare pentru impozitare și recipisa ANEVAR original sau copie conforma cu originalul;
 • Balanta analitica – cont 212 pe elemente componente;

MODIFICĂRI VALORI DE IMPUNERE CLĂDIRI NEREZIDENȚIALE:

 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale/ cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice; [pdf] [word]
 • Acte care au stat la baza modificării;
 • Adresă cu evidenta cronologică in cazul modificarilor succesive;
 • Notă contabila, balanța analitica, bilanț la declararea peste termen;

Acte necesare pentru ÎNCETĂRI IMOBILE REZIDENȚIALE/NEREZIDENȚIALE (construcție/teren):

 • Declarația de scoatere din evidență a unei construcții/teren; [pdf] [word]
 • Document înstrăinare/autorizație demolare și proces-verbal de recepție a demolari (copie conform cu originalul);
 • Notă contabilă;
 • Balanța de verificare clasa 2;
 • Copie CUI;
 • Delegație + copie CI delegat.
 • * Notă : În cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 

Acte necesare pentru declarare TERENURI:

 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice; [pdf] [word]
 • Notă contabilă;
 • Balanța de verificare;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegate
 • * Notă : În cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

TEREN DOBÂNDIT prin ACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE, DONAȚIE, HOTĂRARE JUDECATOREASCĂ DEFINITIVĂ:

 • Act dobandire (copie conform cu originalul);
 • Schița cadastrală;

TEREN DOBÂNDIT prin ACT DE ADJUDECARE:

 • Proces verbal de licitație (copie conform cu originalul),
 • Act adjudecare (copie conform cu originalul);

TERENURI CU CONTRACT DE CONCESIUNE, ÎNCHIRIERE, ADMINISTRARE SAU FOLOSINȚĂ:

 • Contract de concesiune, închiriere, administrare sau folosință;

Acte necesare pentru declarare AUTOVEHICULE:

 • * Notă : În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.
 • ** Notă: Documentele solicitate se depun în limba oficiala în conformitate cu Codul de Procedura Fiscală.
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport; [pdf] [word]
 • Cartea de identitate a autovehiculului (copie + original) emisa de RAR (Registrul Auto Roman) ;
 • Adeverinta RAR sau de la producator pentru atestarea suspensiei pneumatice pentru autovehicule >12 tone;
 • Fisa de inmatriculare vizata de autoritatea administrativ-teritoriala unde vâzatorul are domiciliul/sediul;
 • Certificatul de atestare fiscala atat în cazul transmiterii dreptului de proprietate cât și în cazul transmiterii dreptului de folosinta (cesiune sau novatie) ;
 • Copie CUI;
 • Delegație + copie CI delegat;
 • Act de dobandire (copie conform cu originalul) care poate fi dupa caz:

Pentru AUTOVEHICULE în PROPRIETATE:

 • factura în cazul dobândirii de la persoana juridica (3 exemplare înregistrate în registrul de evidența a mijloacelor de transport – nr REMTII);
 • factura reziduală în cazul finalizării contractului de leasing (3 exemplare);
 • contract vânzare-cumpărare în cazul dobândirii de la persoana fizica (3 exemplare înregistrate la organul fiscal local al vanzatorului în cartusul A și B din contract );
 • Factură tradusă de un traducator autorizat ** (copii conforme cu originalul);

Pentru AUTOVEHICULE în LEASING:

 • copie contract leasing și copie Proces-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul);
 • copie contract novație / cesiune și copie Procesul-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul).

Pentru AUTOVEHICULE la care s-au FINALIZAT CONTRACTELE DE LEASING:

 • Factura cu valoare reziduală/finală;
 • Copie certificat de atestare fiscala;
 • Fișa de înmatriculare;

Acte necesare pentru SCOATERE DIN EVIDENȚĂ AUTOVEHICULE:

 • Plata tuturor obligațiilor bugetare exigibile si plata integrala pentru bunul ce urmeaza a fi înstrăinat;
 • Declarația pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport; [pdf] [word]
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală; [pdf] [word]
 • Factura de vânzare în 5 exemplare sau copii conform cu originalul semnate de ambele parți;
 • Cartea de identitate a vehiculului (copie conform cu originalul);
 • certificat distrugere (REMAT), contract cesiune sau novatie (copie conform cu originalul);
 • Fisa de inmatriculare;
 • Copie CUI;
 • Delegație + copie CI delegat.

Acte necesare pentru TRANSFER AUTO:

 • Cerere de transfer; [pdf] [word]
 • CUI (noul sediu social) – copie;
 • Cerere înscriere mențiuni – Registrul Comerțului – copie;
 • Sentința Judecătorească – copie;
 • Act intern firma de schimbare de sediu (hotărârea AGA sau decizia asociat unic) – copie;
 • Balanța analitică (ultima lună închisă conform legislației în vigoare)
 • Cărți de identitate autovehicule, în cazul în care se înregistrează transferul de la altă Unitate Administrativ Teritorială la sectorul 6 – copie;
 • Fișe de înmatriculare;
 • Delegație + copie CI delegat.
 • * Notă : În cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 

 

Acte necesare pentru eliberare CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALĂ indiferent de destinația acestora:

 • Cerere tip completată ; [pdf] [word]
 • Plata tuturor obligațiilor bugetare exigibile;
 • În cazul certificatelor fiscale pentru înstrăinare (clădiri, terenuri , autovehicule ) este necesară și plata integrală pentru bunul ce urmează a fi înstrainat.
 • Copie actul de folosință al spațiului (contract de închiriere, comodat, acord proprietar, etc.) – obligatoriu pentru certificatele fiscale prin care se solicită acordul de funcționare;
 • Balanță analitică (ultima lună închisă conform legislației în vigoare);
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidențierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 6, inclusiv analitic mijloace transport;
 • Copie CUI;
 • Delegație + copie CI delegat.
 • * Notă :În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specific.

Acte necesare pentru MODIFICĂRI ALE SEDIULUI SOCIAL:

 • Cerere de transfer; [pdf] [word]
 • CUI (noul sediu social) – copie;
 • Cerere înscriere mențiuni – Registrul Comerțului – copie;
 • Sentința Judecătorească – copie;
 • Act intern firma de schimbare de sediu (hotărârea AGA sau decizia asociat unic) – copie;
 • Balanța analitică (ultima lună închisă conform legislației în vigoare)
 • Cărți de identitate autovehicule, în cazul în care se înregistrează transferul de la altă Unitate Administrativ Teritorială la sectorul 6 – copie;
 • Fișe de înmatriculare;
 • Delegație + copie CI delegat.
 • * Notă : În cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

Acte necesare pentru RESTITUIRI/COMPENSĂRI:

 • Cerere de restituire [pdf] [word]
 • Cerere de compensare [pdf] [word]
 • Documentele de plată în original sau copie conform cu originalul, prin care s-au achitat sumele catre bugetul local sector 6;
 • Extras de cont;
 • Copie CUI;
 • Delegație + copie CI delegat.
 • * Notă : În cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

Acte necesare pentru SCUTIRI:

 • Cerere pentru acordarea scutirii în cazul persoanelor juridice;
 • Actul de proprietate al bunului pentru care se solicita scutirea la plata;
 • Documente justificative în baza cărora se solicită scutirea;
 • Copie CUI ;
 • Delegație + copie C.I. delegat.
 • * Notă : În cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

Acte necesare pentru STABILIREA TAXEI PENTRU PROMOVARE TURISTICĂ:

 • Declarație decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră; [pdf] [word]
 • C.U.I.;
 • Delegație;
 • Copie c.i. delegat;
 • Analitic clasa 7 din balanța de verifcare reprezentând venituri din cazare.
 • * Notă : În cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

Acte necesare pentru cerere de VIZARE BILETE ȘI ABONAMENTE:

 • Cerere de vizare abonamente/bilete de intrare la spectacol; [pdf] [word]
 • Copie factură achiziție bilete și biletele de spectacol (fizic) în vederea vizării;
 • C.U.I.;
 • Delegație;
 • Copie C.I. delegat.
 • * Notă : În cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

Acte necesare pentru DECONT BILETE SI ABONAMENTE:

 • Declarație decont;
 • Copie CUI;
 • Delegație + copie C.I. delegat;
 • * Notă : În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

Acte necesare pentru FUZIUNI/DIVIZĂRI SOCIETĂȚI COMERCIALE:

 • Declarații pentru bunurile patrimoniale primite/predate (cladiri, teren, auto, s.a.);
 • Copie proiect fuziune/divizare;
 • Hotărâre Judecătorească a Registrului Comerțului de aprobare a fuziunii/divizării;
 • Copia Monitorului Oficial unde s-a publicat fuziunea/divizarea;
 • Procesul Verbal de predare primire cu mentionarea datelor de identificare a bunurilor care se transferă;
 • Balanța analitică la data predării/primirii;
 • Copie CUI;
 • Delegație + copie CI delegat.
 • * Notă : În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

Acte necesare pentru declararea afişajului in scop de reclamă şi publicitate:

 • Formular tip completat (2 exemplare) [pdf] [word]
 • Certificatul de Înregistrare al Societăţii Comerciale (copie + original);
 • Actul care atestă situaţia locativă, după caz : contract de vânzare-cumpărare, contract de comodat, contract de locaţiune,  act de donaţie, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă şi irevocabilă), certificat de moştenitor, proces-verbal de adjudecare la licitaţie a unui imobil, etc. (copie + original);
 • Anexa punctului de lucru, daca este cazul (copie + original);
 • Autorizaţia de construire/amplasare (copie + original);
 • Certificat de urbanism (copie + original);
 • Schiţa reclamei care va conţine: dimensiunea ( Lxl ) panoului, afişajului sau structura de afişaj, inscripţionarea, ştampilată şi semnată  (copie + original);
 • Procesul verbal de recepţie a lucrării (copie + original);
 • Factura fiscală sau alt document justificativ care atestă achiziţia/amplasarea afişajului respectiv (copie + original);
 • Delegaţie (original);
 • CI/BI delegat (copie + original).
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Acte necesare pentru scoatere din evidenţele fiscale a afişajului in scop de reclamă şi publicitate:

 • Formular tip completat (2 exemplare); [pdf] [word]
 • Autorizaţie de demolare/dezafectare (copie + original);
 • Proces verbal demolare/dezafectare (copie + original);
 • Hotărârea generală a acţionarilor/Decizia asociatului unic (copie + original);
 • Certificat de înscriere menţiuni (O.N.R.C.) (copie + original);
 • Încheierea judecătorului delegat la O.N.R.C. (copie + original);
 • Certificatul de Înregistrare al Societăţii Comerciale (copie + original);
 • Delegaţie (original);
 • C.I. delegat (copie + original).
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Acte necesare pentru declararea utilizării locurilor publice (pentru desfaşurarea unor activitaţi de comercializare cu caracter sezonier/ocazional, pentru activitatea de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare, cu unităţi de alimentaţie publică şi terase de vară, pentru prestări servicii, pentru jocuri de noroc şi schimb valutar, pentru depozite şi anexe la construcţii, pentru activităţi de comercializare exclusivă de presă şi carte, pentru organizare de şantier, pentru garaje, cu mijloace publicitare, pentru cale suplimentară de acces)

 • Formular tip completat (2 exemplare) [pdf] [word]
 • Certificatul de Înregistrare al Societăţii Comerciale (copie + original);
 • Actul care atestă situaţia locativă, după caz : contract de vânzare –cumpărare, contract de comodat, contract de locaţiune,  act de donaţie, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă si irevocabilă), certificat de moştenitor, proces-verbal de adjudecare la licitaţie a unui imobil, etc. (copie + original);
 • Autorizaţia de construire/amplasare (copie + original);
 • Acord de funcţionare comercial în cazul utilizării locurilor publice pentru desfaşurarea unor activitaţi de comercializare cu caracter sezonier/ocazional (copie + original);
 • Contractul ocupare temporară a domeniului public încheiat cu A.D.P.D.U. Sector 6 ( sau orice alt fel de înţelegere încheiată) (copie + original);
 • Proces verbal predare amplasament (copie + original);
 • Plan amplasare (copie + original);
 • Delegaţie (original);
 • CI/BI delegat (copie + original).
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Acte necesare pentru scoatere din evidenţele fiscale a utilizării locurilor publice (pentru desfaşurarea unor activitaţi de comercializare cu caracter sezonier/ocazional, pentru activitatea de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare, cu unităţi de alimentaţie publică şi terase de vară, pentru prestări servicii, pentru jocuri de noroc si schimb valutar, pentru depozite şi anexe la construcţii, pentru activităţi de comercializare exclusivă de presă şi carte, pentru organizare de şantier, pentru garaje, cu mijloace publicitare, pentru cale suplimentară de acces)

 • Formular tip completat (2 exemplare); [pdf] [word]
 • Autorizaţie de demolare/dezafectare (copie + original);
 • Proces verbal demolare/dezafectare (copie + original);
 • Hotărârea generală a acţionarilor/Decizia asociatului unic (copie + original);
 • Certificat de înscriere menţiuni (O.N.R.C.) (copie + original);
 • Încheierea judecătorului delegat la O.N.R.C. (copie + original);
 • Certificatul de Înregistrare al Societăţii Comerciale (copie + original);
 • Rezilierea contractului de ocupare temporară a domeniului public încheiat cu A.D.P.D.U. Sector 6 (copie + original);
 • Delegaţie (original);
 • C.I. delegat (copie + original).
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.